Oefenavond

Tijdens de herhalingslessen staat één les, de oefenavond, in het teken van het toepassen van de geleerde EHBO-kennis aan de hand van realistische praktijksituaties. Om deze situaties mogelijk te maken beelden meerdere Eerste Hulpverleners en/of LOTUS een bepaald letsel/ ziektebeeld uit. De omstandigheden rondom de ongevalssituaties worden zo realistisch mogelijk uitgebeeld.

De oefenavond maakt het mogelijk om theorie en praktijk te verbinden. Als EHBO'er kun je vragen stellen aan een slachtoffer om zo te herkennen wat een slachtoffer mankeert en daarna de juiste eerste hulp te verlenen.